Силата на Христовата Светлина

подпомаган от Инеса Бурдих

През пролетното равноденствие на 2020 г. възникна нашата инициатива –  “Силата на Христовата Светлина”. Първоначалната цел беше да обединим усилията си в подкрепа на нашата планета, хората и съществата, намиращи се в обстоятелствата на корона вирус. На едногодишната ни среща през пролетното равноденствие на 2021 г. – с едно сърце, решихме да продължим работата си независимо от всякакви обстоятелства, свързани с корона вируса. Целта на групата е да излезе извън рамките само на настоящата ситуация.

В работата си, на срещите си, като основна нагласа, ние приемаме в душите си следните импулси:

“Любовта е по-висша от мнението.” Рудолф Щайнер, GA 95-11.

“Където и да сме се събрали, ние сме се събрали в името на търсенето на мъдрост и търсенето на любов.” Рудолф Щайнер, GA 146-1.

Една от целите на групата “Силата на Христовата светлина” е обхващането на общия аспект на одухотворяването на материята и поканването на Христовите Сили и Михаиловите армии от космическите висини към хората, съществата и Земята, и още по-дълбоко към свръхсетивните поднива на Земята. Опитът показва, че тази работа може да допринесе положително за корона вирус заболявания, ваксинации, негативни климатични промени и други неблагоприятни дейности. Препоръчваме да се използват текстовете за молитви на Христос и медитативните текстове на Щайнер в работната медитация.

Научаваме от опита колко е важно да медитираме заедно и едновременно за общата по-висша Идеална, по-значима цел. Разбираме, че усилията и силите ни в такива медитации не просто се обобщават и умножават, а много повече – те се експонират! Това създава по-силен резонанс и живи връзки между нас и носи по-мощни, съществени, положителни и устойчиви импулси към духовните светове.

И, което е от съществено значение, по-мощните духовни същества могат да се свържат с групата и да подкрепят инициативата. Чрез съвместната ни групова работа всеки от нас може да се свърже с по-големи същества, с които е трудно да се свърже сам. И обратното, тези по-обширни духовни йерархии и същества могат да подкрепят всеки участник на свой ред – обратно чрез групата.

Според нашия опит, работата ни не е просто медитация в обичайното общоприето разбиране за това, където фокусът на процеса често е неясен, несигурен или посветен само на благополучието на участника. Медитативната работа, която извършваме, е съзнателна и активна в отговор на противопоставящите се свръхсетивни предизвикателства чрез същества, тъмни сили и противникови сили, към които приканваме Мощта на Светлината, Любовта, Добротата и Топлината на Христос.

В нашия кръг от духовни приятели, Силата на Христовата светлина, ние сме повече от 500 човека (зима 2023) в много различни страни на всички континенти.

∞ ∞ ∞
Технически:

В неделя и сряда в 19:00 ч. британско време провеждаме обширна обща медитация, в която много от нашите приятели медитират заедно.

Освен това медитираме:

  • В други вечери в 21:00 ч. местно време. Най-голямата и най-активна група медитира в 21:00 ч. британско време.
  • Много от нас медитират и сутрин и в началото на всеки час.

Не правим онлайн срещи по време на медитациите си; свързваме се в душевно-духовното.

Редовно провеждаме срещи чрез платформа “Zoom”, на които се опознаваме по-отблизо, споделяме опита си и обсъждаме актуални въпроси, особено във връзка с Христологията.

∞ ∞ ∞

Ако желаете да се свържете, моля, свържете се с Тома  tomovtoma@abv.bg

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

Изучаване на Евангелието от Йоан тук.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

Силата на Христовата светлина – на английски и други езици – тук