Spiritual Science Research course content in Bulgarian

Изследвания в Духовната наука

Вътрешно развитие чрез “учене чрез правене”

Фасилитиран от Инеса Бурдих, магистър на науките

Имаме удоволствието да ви представим експериментален курс за саморазвитие, основан на учението на Рудолф Щайнер, който посвещава значителна част от творчеството си на индивидуалното духовно развитие чрез медитативни упражнения. Цялата парадигма на Духовната наука на Щайнер, или Антропософията, е не само откровение на духовните възприятия, но и призив да тръгнем по личен път на Вътрешно развитие, което е жизненоважна предпоставка за изпълнение на мисията ни тук, на Земята.

Инеса практикува медитация повече от 30 години и с помощта на получените в резултат на това свръхсетивни способности за възприемане – придобити в резултат на тази медитативна работа и непрекъснато усъвършенствани в резултат на постоянната ѝ работа с много клиенти – ще ви насочи към един практически подход към Вътрешната работа.

Пътят на саморазвитие, основан на Духовната наука, представен в този курс, ще се съсредоточи върху укрепването на вашия “Аз” (чувството ви за Аз) като основа на цялата духовна работа. Ще усвоите подходи за все по-голямо фокусиране на мисленето, пречистване и усъвършенстване на чувствения живот и укрепване на волята.

Защо да тръгнете по духовен път?

Курсът предлага общ преглед на основите на антропософската “духовна наука”, която може да се преживее като нещо, което подхранва вътрешния живот, подкрепя творчеството и помага на участниците да работят в света за неговия истински напредък и усъвършенстване.

Осъзнаваме цялата си индивидуална система, особено при пречистването и усъвършенстването на мисленето и чувствата, постигането на фино внимание и укрепването на волята. Развиваме нови способности; усвояваме ценни умения, които след това предаваме обратно в личната и професионалната си сфера. Тези способности водят до нови прозрения и нововъведения, които човек може да внесе в целия си живот, и от тях могат да се възползват всички дисциплини.

Основните цели на курса са:

– Усвояване и задълбочаване на основните аспекти на Духовната наука, нейните прозрения и методи.

– Научаване как да постигнем по-високо ниво на осъзнаване и овладяване на вътрешния ни душевно-духовен живот.

– Насърчаване на моралното развитие и обогатяване на душевния живот въз основа на основното разбиране за Висшите (духовни) светове и връзката на човека с тях.

– Научаване как да внесем положителен и подкрепящ свръхсетивен принос за духовното и моралното развитие на света.

– Научаване как да се провеждат ефективни и законосъобразни експериментални изследвания в свръхсетивните светове.

Как протичат изследванията в областта на духовната наука?

Първият кръг от сесии в курса “Изследване в духовната наука” се фокусира върху изследването на самите нас и нашата свръхсетивна конституция. Това е първата стъпка в духовната диагностика, чрез която се научаваме да задълбочаваме разбирането си за основните аспекти на нашата вътрешна душа и духовен живот. Във всяка сесия ще изпълняваме медитативни упражнения, задълбочени чрез изучаване на най-влиятелните изследователски нагласи и разбиране как да постигнем по-високо ниво на осъзнаване на вътрешния си живот.

Курсът се провежда чрез формата на съвместно медитативно изследване и проучване.

Ще се ръководим от различни въпроси, като например:

Как мога да започна да извършвам духовни изследвания?

Какви са духовно закономерните изследователски методи, използвани в духовната наука?

Каква е връзката между изследването и медитацията?

Как е възможно да се направи обективно едно субективно медитативно преживяване от първо лице?

Стартирал през 2018 г., този курс е представен успешно в цяла Европа, като често е придружен от артистичен принос, като класическа музика, поезия, евритмия, гимнастика на Бомер, пеене и рисуване. Такива подхранващи душата артистични интермецота, внесени в предишните курсове от талантливи и ентусиазирани участници, са искрено приветствани на всички курсове на Инеса.

Какво е съдържанието на курса?

Курсът „Изследвания в Духовната наука“ се състои от седем теми, всяка от които включва беседа и практически семинари. Курсът обикновено се провежда в рамките на седем уикенда – лично или онлайн.

Моля, обърнете внимание: Всички разговори и семинари се основават на нашите преки свръхсетивни наблюдения на много хора в продължение на години. Сесиите са както следва.

∞ ∞ ∞

ТЕМА 1

Беседа 1 – Медитацията като път за духовно развитие и като метод за изследване на духовната наука

Медитацията става все по-популярна тема напоследък, но се описва и прилага по много различни начини. И така, какво е това? В този разговор ще изследваме медитацията като начин да подхранваме и тренираме душата си по подобен начин, по който храната и физическите упражнения са ежедневна необходимост за нас.

Освен това ще научите, че медитацията може да се използва и като инструмент за духовно изследване в широк спектър от области.

Фокусирането върху вътрешен основен въпрос е първи аспект в духовното изследване и създаването на ясно вътрешно пространство без съдържание е решаващо изискване за него. Постигането на тези аспекти дава на висшите светове възможността да предоставят ясни прозрения относно темата на изследването.

Практически семинар 1– Как да контролирате мислите си

В семинара ще открием и приложим практически упражнения, за да задълбочим темата на разговора. Това ще бъде пространство за изследване на стойността и практиката на медитацията като обучение и като изследователски процес. Обхванатите теми включват следното.

Преживяване и изследване на неуловими мисли;

Упражняване на концентрация на мислите;

Изследване на чувствата на стабилност и увереност.

ТЕМА 2

Беседа 2 – Етерното царство (жизнените сили) в човешките същества и в природата

В тази лекция, посветена главно на Етерното царство, ще разгледаме функциите на нашето „жизнено тяло“ (наричано още нашето етерно тяло) и как то се влияе от ежедневните ни дейности.

Как изглежда етерното тяло в човека и в природата от свръхсетивна (нефизическа) гледна точка?

Как се променя нашето етерно тяло с възрастта или след специфични лечения или заболявания?

Кои са четирите различни вида етер?

Как можем да ги преживеем в живота си?

Как можем да развием нашето етерно тяло?

Как се появяват зависимостите от духовна гледна точка?

Практически семинар 2 – Как мога да придобия самоконтрол?

Този семинар, който включва и практически упражнения, има за цел да задълбочи темите на разговора.

Как да се обуча да контролирам действията и волята си?

Как да разкрия и изследвам вътрешния стремеж да стана по-активен?

Как да осъзная по-добре собственото си етерно тяло?

Как мога да внеса принципа на ритъма в живота си и защо е толкова важен?

Как да започна нова учебна програма за самообучение и да разпределя определено време за ежедневна медитация?

ТЕМА 3

Беседа 3– Астралното царство (емоционални сили) в човешките същества и в природата

В тези дни на материализъм и интелектуализъм на чувствата ни често се придава малко значение. И все пак все повече се признава, че те играят значителна роля за нашето благосъстояние и, което е много важно, нашето телесно здраве.

Тази беседа е посветена главно на областта на нашите чувства и емоции (наричана още астрално тяло) и темите, които ще бъдат разгледани, включват следното.

Как изглежда астралното тяло на човека от свръхсетивна гледна точка? Как се променя с възрастта или болестта, вашата професия и т.н.?

Как астралното тяло може да бъде повлияно от нашите биографични ситуации, обичайни ежедневни дейности и негативни духовни влияния, дори и да не се възприемат директно?

Как да се обуча да контролирам чувствата си? Как да осъзная по-добре собственото си астрално тяло?

Как мога да успокоя душата си и да поддържам тази тишина и спокойствие?

Практически семинар 3 – Как да овладея чувствата си и да науча ключовата роля на “тишината” в този процес?

В този семинар ще научим практически упражнения за задълбочаване на съдържанието на беседата.

Къде се „намират“ чувствата ми?

Как мога да се обуча да контролирам чувствата си?

Изживяване и изследване на чувства на повишено ликуване и дълбока тъга.

Изследване на усещането за вътрешна тишина.

Защо Рудолф Щайнер смята, че пълното спокойствие в душата е първото ниво на висше посвещение?

ТЕМА 4

Беседа 4– Измерения на чувството за себе си (Аз-проявление) и връзката му със свръхчувствителността.

В нашето индивидуално духовно пътуване ние си задаваме отново и отново основния въпрос: „Кой съм аз?“ Мистерията на Аз-а е най-голямата енигма на нашето съществуване. То се въплъщава в долните ни тела и се проявява там. В тази беседа ще обсъдим проблемите на проявлението на „Аз”, т.е. „чувството за себе си”, наричано още нашето Аз-тяло или Аз-носител.

Укрепването на Аз-проявлението се счита за силно лекарство срещу много психични разстройства и други заболявания и е в основата на всяка духовна работа. Аспектите на укрепването на нашето „Аз“ и корелациите между силното Аз-проявление и нашето здраве и болести ще бъдат изследвани на примера на свръхчувствителността. Днес свръхчувствителността е все по-често срещано явление. Хората със свръхчувствителност имат различна свръхчувствителна конституция и като част от тази лекция ще изследваме генезиса на свръхчувствителността и начините за повишаване на личната устойчивост за преодоляването й.

Практически семинар 4 – Как мога да осъзная силата на собственото си Аз-проявление?

В семинара ще научим практически упражнения за задълбочаване на темите на разговора.

Дали съм „господарят на къщата си“?

Как мога да укрепя вътрешното си Аз, т.е. моето Аз-проявление?

В днешно време много хора се чувстват дезориентирани, разпръснати и не могат да намерят връзка със себе си – как да се върнем към истинската си същност? Позитивността има доказано влияние върху развитието на нашето Аз-проявление, така че ще проучим как съзнателно да насочим ума си към положителните аспекти на всяко преживяване в живота ни, изследвайки и прилагайки процеси, чрез които отрицателните преживявания могат да бъдат трансформирани в положителни и произтичащи от това чувства на духовно щастие.

ТЕМА 5

Беседа 5– Духовните части на човешката конституция

В тази беседа, посветена главно на духовните светове, ние изследваме феномена на човешката духовна конституция. Нашата развита висша духовна структура се състои от три части – Дух Себе, Дух Живот и Човекът Дух. Човешките същества са в състояние да развият висшите си духовни тела, като работят върху себе си по вътрешен духовен път.

Висшите духовни тела могат да бъдат развити в продължение на множество животи и не загиват заедно с физическото тяло, а напротив, остават активни в духовните светове. Те ни дават ориентация към други души в процес на „изграждане на духовна общност“. Ще разгледаме принципите на тази възможност.

Практически семинар 5 – Духовна конституция на човека и ролята на обективността в изследването

Този семинар, който ще включва практически упражнения, ще задълбочи нашето разбиране на темите, обсъждани в беседата. Той е посветен главно на частта от човешката духовна конституция, която се нарича Духовно Аз. Ще разгледаме следните теми:

Изследване на фундаменталната роля на обективността в духовните научни изследвания.

Изследване на процесите, включени в трансформирането на нашите субективни преживявания в обективни.

Развиване на нагласа за пълна обективност. Осъзнаване на Духовния Аз.

ТЕМА 6

Беседа 6 – Душевните части на човешката конституция

Тази лекция разглежда феномена на конституцията на човешката душа и нейното разделяне на три аспекта, т.е. Сетивната, Разсъдачната и Съзнателната част на душата. От тях частите на Сетивното и Съзнанието ще бъдат разгледани основно в беседата.

Всяка част от душата представлява специфични душевни качества. „Съзнаващата“ част е „отговорна“ за нашите инстинкти, безпокойство, страхове, гняв и други подсъзнателни „животински“ емоции. Ще бъде изследвана връзката между съответните заболявания и нашата душа. Ще разгледаме въпроса: Как можем да поддържаме и хармонизираме душата си?

Позволявайки на истината и доброто да обитават и живеят в нас, ние се издигаме над Сетивната душа. Това, което душата носи в себе си като истина и добро, е безсмъртно и вечно сияещо. Тази част от душата се нарича душа на съзнанието.

Практически семинар 6 – Как мога да постигна равновесие и баланс на душата?

Този семинар, който ще включва практически упражнения, ще задълбочи нашето разбиране на темите, обсъждани в беседата. По пътя на вътрешно развитие осъзнаваме колко животът ни е пълен със смущения и привличания, които ни дърпат в различни посоки всеки ден.

Как да намеря духовен център на тежестта, който ми дава сила и увереност и ме подкрепя в поддържането на стабилен баланс на вътрешно равновесие и хармония?

Как вътрешният баланс между моята душа и духовните сили внася хармония в отношенията между моя интелект, чувства и морал?

В този семинар ще проучим как можем да развием равновесие на душата, духовно вдъхновено настроение, което ни позволява да работим безопасно и ефективно в света.

ТЕМА 7

Беседа 7 – Механика на ума

В тази лекция, посветена основно на областта на нашите мисловни процеси („низшата“ духовна сфера), ще разгледаме функциите на интелектуалната част на душата (менталните процеси) и как тя се влияе от ежедневните ни дейности. Нашето мислене се осъществява в така наречената интелектуална част на нашата душа, която може да се разбира като вид „сцена“, където съществата на мислите могат да „се появят и действат“.

Интелектуалната част на душата има способността да получава мисловно съдържание и е възприемчива към по-високо възприятие. Връзката между интелектуалния ум и духовното прозрение се активира от правилно формулиран изследователски въпрос, но за да получим ясен отговор от духовните светове, трябва да осигурим „състояние на ума без съдържание“, т.е. така наречения „празен ум“. лишен от мисли, желания, образи, пристрастия и предубеждения. Постигането на празния ум е важна стъпка в нашето вътрешно развитие и основно изискване за изследване на духовната наука.

Практически семинар 7 – “Празен ум” и различните нива на мислене

В този семинар ще работим с практически упражнения, за да задълбочим темите, разгледани в беседата. Ще проучим следните аспекти:

Къде се „намират“ нашите мисли?

Как усещаме разликата между активността на мисленето и съдържанието на това мислене?

Защо за повечето от нас наблюдението на собственото ни мислене по време на процеса на мислене е трудно и дори може да се опише като „изключително състояние“?

Ще изследваме и въпроса как можем да развием способността да не мислим нищо и ще практикуваме и изследваме как да постигнем състояние на ума, което няма съдържание.