Spiritual Science Research course in Sofia, Bulgaria

Изследвания в Духовната наука – София

Пътешествие за вътрешно духовно развитие и “учене чрез правене” –

с Инеса Бурдих.

Курсът “ Изследвания в Духовната наука“ се провежда във Валдорфското училище „Проф. Николай Райнов“, София, България.

Този експериментален курс е насочен към вътрешния копнеж, който много от нас изпитват в търсене на духовна истина и разбиране на мисията ни тук, на Земята. Пътят на саморазвитие, основан на Духовната наука и представен в този курс, се фокусира върху укрепването на “Аз” (чувството за Аз) като основа на цялата духовна работа с акцент върху ясното мислене, усъвършенстването на чувствата и укрепването на волята.

Методологическите и теоретичните аспекти са описани в лекциите. В поредицата от тематични семинари изследваме и прилагаме опитни упражнения за задълбочаване на темите от беседите. Всеки семинар се състои от практически медитативни и възприемателни упражнения и обсъждане на използваните методи.

Повече за съдържанието на курса:

– на български език.

– на английски език.

∞ ∞ ∞

Какво можем да постигнем по време на курса?

Курсът предлага преглед на основите на антропософската “духовна наука”, която може да се преживее като нещо, което подхранва вътрешния живот, подкрепя творчеството и помага на участниците да работят в света за неговия истински напредък и усъвършенстване.

Осъзнаваме цялата си индивидуална система, особено в областта на пречистването и усъвършенстването на мисленето и чувствата, постигането на фино внимание и укрепването на волята. Усвояваме полезни умения, които след това пренасяме в живота си и в професионалните си области. Тези способности водят до нови прозрения и нововъведения, които човек може да внесе в целия си живот, и от тях могат да се възползват всички дисциплини.

∞ ∞ ∞

Курсът се състои от седем основни теми, които са разпределени в 7 уикенда. Графикът за всеки уикенд:

Петък вечер 19.00 ч.

Работилница в съботния ден 9.30-18.30 ч.

РАБОТЕН ЕЗИК НА КУРСА Е АНГЛИЙСКИ.

За записване и повече информация: Тома Томов <tomovtoma@abv.bg>, 0888 77 6535

∞ ∞ ∞

ПРОГРАМА НА КУРСА:

27-28.01.2023, ТЕМА 1: Медитацията като път за духовно развитие и като метод за изследване на духовната наука

24-25.03.2023, ТЕМА 2: Етерното царство (жизнените сили) в човешките същества и в природата

 2-3.06.2023, ТЕМА 3: Астралното царство (емоционални сили) в човешките същества и в природата

8-9.12.2023, ТЕМА 4: Измерения на чувството за себе си (Аз-проявление) и връзката му със свръхчувствителността.

15-16.3.2024, ТЕМА 5: Духовните части на човешката конституция

14-15.6. 2024, ТЕМА 6: Душевните части на човешката конституция

13-14.12.2024, ТЕМА 7: Механика на ума и празно съзнание

∞ ∞ ∞

За фасилитатора – на български език:

Feedback about the course: